Naša spoločnosť dodáva a inštaluje zabezpečovacie systémy renomovaných svetových výrobcov zabezpečovacej techniky. Dodávame výlučne kvalitné zabezpečovacie systémy špičkovej technickej úrovne, kvality a vysokej spoľahlivosti, ktoré sú overené v praxi.

Ponúkame komplexné riešenia, nie len samotných zabezpečovacích systémov, ale taktiež ich zakomponovanie do inteligentných systémov riadenia, prenosových zariadení a iných komplexných elektronických a elektrotechnických systémov. Pre zákazníkov zabezpečujeme ucelený systém kompletných služieb od dodávky materiálu, cez montáž až v neposlednom rade po záručný a pozáručný servis. Do nášho portfólia patrí taktiež dodávka strediska registrácie poplachov, ktoré máme nainštalované u niekoľkých SBS v SR. Z tohoto dôvodu na vaše želanie okamžite zabezpečíme pripojenie vášho systému na stredisko registrácie poplachu kdekoľvek na Slovensku. So strediskami registrácie poplachov máme dlhoročné skúsenosti. Používame výlučne najmodernejšie systémy na vysokej technickej úrovni, čím zabezpečujeme vysokú mieru ochrany. Systém prenosu je pomocou tel. komunikácie, IP komunikácie cez pevnú sieť alebo sieť GSM pomocou mobilného internetu a podľa miestnych podmienok je možné aj SMS správami. Vyhodnotenie je na pevnom stanovisku SBS alebo priamo vo vozidle s možnosťou nadstavby zasielania videa z objektu priamo do zásahového vozidla.

Konkrétne technické riešenie ochrany navrhujeme po obhliadke objektu a/alebo podľa predloženej projektovej dokumentácie, pričom zakomponujeme  zákaznícke požiadavky. Dodávku, montáž a servis systému vykonávame po celom území Slovenskej republiky, ale máme niekoľko systémov nainštalovaných aj v Rakúsku a ČR.

Utajenie všetkých skutočností pri výkone činnosti a o zariadeniach je samozrejmosťou.

Spoluprácou s našou spoločnosťou získava zákazník špičkovú kvalitu, operatívnosť a služby s pridanou hodnotou. Preferujeme dlhodobú spoluprácu. O našej profesionalite svedčí aj fakt, že ako jedna z mála firiem na Slovensku priamo zamestnávame súdneho znalca na zabezpečovacie systémy.

Spoločnosť vlastní licenciu na prevádzkovanie technických služieb č.: PT001113

Od abasys