Kategória: O nás

ABASYS SK s.r.o.

sídlo: Beckovská 4, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

tel: 032-7710456, mob: 0905-332394

Bratislava

tel: 065-0340234

email: obchod[at]abasys.sk

Zapísaná OR OS Trenčín vl.č. 22005/R odd.: SRO

Licencia na prevádz.technických služieb č.: PT001113

MOTTO: Spájame systémy a technológie pre funkčnosť a vaše pohodlie.