ABASYS SK s.r.o.Máme pre vás riešenie v nasledujúcich oblastiach:- elektroinštalácie NN a MN, bleskozvody, elektrické prípojky
- inteligentné elektroinštalácie KNX, automatizácia budov rôznych výrobcov
- centrálne vysávače Cyclovac a Husky
- biometrické snímače ekey
- elektronické zabezpečovacie systémy rôznych výrobcov
- kamerové systémy a priemyselná televízia
- štruktúrované kabeláže/siete
- projekcia elektrických zariadení
- revízie elektrických zariadení
- znalecká činnosť v oblasti elektro
- ostatné (školenia elektro, predaj elektromateriálu, ...)
- Software MRP a OBERON vrátane hardware a príslušenstva
- Pokladničné riešenia a POS terminályABASYS SK